มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร เดือนก.ย.ถึง ธ.ค. นี้ - ข่าวไทย

Breaking

Thursday, July 16, 2020

มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร เดือนก.ย.ถึง ธ.ค. นี้

ลดค่าไฟ

เหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับการลดค่าไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ค่าเอฟที สำหรับเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.2563 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย

หรือทำให้ค่าเอฟทีอยู่ที่ ลบ12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ ลบ11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชนในเดือน ก.ย.ถึง ธ.ค.2563 ปรับลดเฉลี่ยที่ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน 3.64 บาทต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ส่งผลต่องวดปัจจุบัน

แม้ภาวะราคาเชื้ อเพ ลิงจะลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลก ทำให้สามารถปรับลดค่าเอฟทีได้ แต่ กกพ.ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจน อาจเป็นปัจจัยลบและเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไป

ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร เดือนก.ย.ถึงธ.ค. นี้

สำหรับปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.ถึง ธ.ค.2563 อาทิ

สถานการณ์ราคาเชื้ อเพ ลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงอยู่ที่ 221 บาทต่อล้านบีทียู จากก่อนหน้านี้ 263 บาทต่อล้านบีทียู อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณการอ่อนค่าลงจากงวดก่อนหน้าอยู่ที่ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในงวดดังกล่าวจะอยู่ที่ 58,910 ล้านหน่วย ลดลง 15เปอร์เซ็น จากงวดเดือน พ.ค.ถึง ส.ค.นี้


No comments:

Post a Comment