ตื่นแล้ว ก.แรงงานขอครม.เอาดอกผล6แสนล้านมาช่วยผู้ประกันตน - ข่าวไทย

Breaking

Friday, July 10, 2020

ตื่นแล้ว ก.แรงงานขอครม.เอาดอกผล6แสนล้านมาช่วยผู้ประกันตนวันที่ 11 ก.ค.63  สืบเนื่องจากกรณี มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ทางด้าน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า   ขณะนี้ประกันสังคมมีผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ร้อยละ 62
ด้วยเหตุนี้กระทรวงแรงงานจึงจัดทำโครงการขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วเดือนละ 5,000 บาท ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบตามจำนวนในอีก 10 วัน

ส่วนภาพรวมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือร้อยละ 62 ไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง รวม 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท ซึ่งกรณีที่นักวิชาการประเมินว่าจะมีแรงงานกว่า 7 ล้านคนที่เสี่ยงตกงาน ก็ยังมั่นใจว่าเงินในกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่กว่า 160,000 ล้านบาท จะครอบคลุมความช่วยเหลือได้เพียงพอ


No comments:

Post a Comment